« لینک های سایت به دلیل انتقال به سرور های خارج به حالت دانلود رایگان و وی آی پی در اومده »

دانلود سریال Preacher (2016– )

آرشیو حروفی فیلم
آرشیو حروفی سریال
Preacher
ژانر : مدت زمان :
60 دقیقه
زبان : شبکه پخش کننده : کشور :
رده سنی :
TV-MA
سازنده : زیرنویس :
دارد
ستارگان : تعداد فصل :
فصل چهارم قسمت دهم
خلاصه داستان : اعظ / Preacher داستان زندگی کشیشی به نام Jesse Custer را روایت میکند که موجودی به نام Genesis او را تسخیر کرده , موجودی دورگه که قدرت وادار کردن هر کسی به انجام هر کاری را دارد...
افزودن به لیست
لینک های دانلود
8.1
از 32484 نفر
3 nominations. See more awards »

« ثبت گزارش اشکال در دانلود »

بازیگران : 160 نفر
کارگردانان : 1 نفر
نویسندگان : 3 نفر
نمایش ستارگان فیلم
نمایش همه عوامل
Dominic Cooper Dominic Cooper
 Jesse Custer (23 episodes, 2016-2017)
Joseph Gilgun Joseph Gilgun
 Cassidy (23 episodes, 2016-2017)
Ruth Negga Ruth Negga
 Tulip O'Hare (23 episodes, 2016-2017)
Ian Colletti Ian Colletti
 Arseface (23 episodes, 2016-2017)
Graham McTavish Graham McTavish
 The Cowboy (22 episodes, 2016-2017)
Lucy Griffiths Lucy Griffiths
 Emily (10 episodes, 2016)
W. Earl Brown W. Earl Brown
 Hugo Root (10 episodes, 2016)
Derek Wilson Derek Wilson
 Donnie Schenck (10 episodes, 2016)
Tom Brooke Tom Brooke
 Fiore (10 episodes, 2016)
Anatol Yusef Anatol Yusef
 DeBlanc (10 episodes, 2016)
Jackie Earle Haley Jackie Earle Haley
 Odin Quincannon (8 episodes, 2016)
Ricky Mabe Ricky Mabe
 Miles Person (7 episodes, 2016)
Gianna LePera Gianna LePera
 Tracy Loach (5 episodes, 2016-2017)
Jamie Anne Allman Jamie Anne Allman
 Betsy Schenck (4 episodes, 2016)
Bonita Friedericy Bonita Friedericy
 Terri Loach (4 episodes, 2016)
Alex Knight Alex Knight
 Clive (4 episodes, 2016)
Catherine Haun Catherine Haun
 Ms. Oatlash (4 episodes, 2016)
Keith Jardine Keith Jardine
 Vern / ... (4 episodes, 2016)
Luke Gallegos Luke Gallegos
 Tommy / ... (4 episodes, 2016)
Madelyn Henderson Madelyn Henderson
 Alice / ... (4 episodes, 2016)
Kristen Loree Kristen Loree
 Mrs. Root (4 episodes, 2016)
Nathan Darrow Nathan Darrow
 John Custer (4 episodes, 2016)
Dominic Ruggieri Dominic Ruggieri
 10-Year-Old Jesse / ... (4 episodes, 2016)
Martin Edward Andazola Martin Edward Andazola
 All-Saints Congregation Cowboy / ... (4 episodes, 2016)
Ptolemy Slocum Ptolemy Slocum
 Linus (3 episodes, 2016)
Tim Ransom Tim Ransom
 Mr. Murphy (3 episodes, 2016)
Biff Yeager Biff Yeager
 Pappy (3 episodes, 2016)
Trine Christensen Trine Christensen
 The Cowboy's Wife (3 episodes, 2016)
Frances Lee McCain Frances Lee McCain
 Mosie (3 episodes, 2016)
Zachary Hinrichs Zachary Hinrichs
 Pioneer Boy (3 episodes, 2016)
Marie Wagenman Marie Wagenman
 The Cowboy's Daughter (3 episodes, 2016)
Rhiannon Frazier Rhiannon Frazier
 Mrs. Murphy (3 episodes, 2016)
Christopher W. Garcia Christopher W. Garcia
 Jack Loach (3 episodes, 2016)
Joseph Gallegos Joseph Gallegos
 Elliot / ... (3 episodes, 2016)
Jodi Lynn Thomas Jodi Lynn Thomas
 Pearl (3 episodes, 2016)
Caroline Patz Caroline Patz
 Angie (3 episodes, 2016)
Juliana Potter Juliana Potter
 Susan (3 episodes, 2016)
Ashley Aufderheide Ashley Aufderheide
 Young Tulip (2 episodes, 2016)
Desmin Borges Desmin Borges
 Carlos (2 episodes, 2016)
Thomas Barbusca Thomas Barbusca
 Chris Schenck (2 episodes, 2016)
Justice Leak Justice Leak
 Preacher (2 episodes, 2016)
Audrey Walters Audrey Walters
 Jenny (2 episodes, 2016)
Miles Elliot Miles Elliot
 Scott Loach (2 episodes, 2016)
Barbie Robertson Barbie Robertson
 Lacey (2 episodes, 2016)
Forrest Fyre Forrest Fyre
 Apothecary (2 episodes, 2016)
Josey Smith Josey Smith
 Becky (2 episodes, 2016)
Jack Burning Jack Burning
 Sundowner Manager (2 episodes, 2016)
Ryan Jason Cook Ryan Jason Cook
 Lot (2 episodes, 2016)
Boots Southerland Boots Southerland
 Cooley's Bartender (2 episodes, 2016)
Doris Hargrave Doris Hargrave
 Mabel (2 episodes, 2016)
Jason E. Hill Jason E. Hill
 Cooley's Customer (2 episodes, 2016)
Catharine Pilafas Catharine Pilafas
 Kathy (2 episodes, 2016)
Hank Rogerson Hank Rogerson
 Phil (2 episodes, 2016)
Kyle T. Cowan Kyle T. Cowan
 Pa (2 episodes, 2016)
Patrick Gozur Patrick Gozur
 Bank Security Guard (2 episodes, 2016)
Beverly Sartain Beverly Sartain
 Ma (2 episodes, 2016)
Miles Wartes Miles Wartes
 Deputy / ... (2 episodes, 2016)
Sean Dennis Sean Dennis
 Little Billy (2 episodes, 2016)
Ben Ziegler Ben Ziegler
 Piano Player (2 episodes, 2016)
Tabatha Shaun Tabatha Shaun
 Goth Girl / ... (2 episodes, 2016)
Andy Brooks Andy Brooks
 Distant Vistas Driver (2 episodes, 2016)
Brian Huskey Brian Huskey
 Ted Reyerson (1 episode, 2016)
Julie Dretzin Julie Dretzin
 Danni (1 episode, 2016)
Mark Harelik Mark Harelik
 God (1 episode, 2016)
Irungu Mutu Irungu Mutu
 African Preacher (1 episode, 2016)
Allan Gaitirira Allan Gaitirira
 African Congregant (1 episode, 2016)
Carlos Telles Carlos Telles
 FS Customer #1 (1 episode, 2016)
Miriam Fease Miriam Fease
 10 Yo Kansas Girl (1 episode, 2016)
Jack Justice Jack Justice
 Scott's Friend #1 (1 episode, 2016)
Tara Karsian Tara Karsian
 Travel Agent (1 episode, 2016)
Lela Rose Allen Lela Rose Allen
 Janey (1 episode, 2016)
Elias Hanlon Elias Hanlon
 7 Yo Twin Kansas Boy (1 episode, 2016)
Riley Carson Lewis Riley Carson Lewis
 Scott's Friend #2 (1 episode, 2016)
Andrei Lapionak Andrei Lapionak
 Russian Witness (1 episode, 2016)
Staci Robbins Staci Robbins
 Mrs. Douglas (1 episode, 2016)
Matt Peterson Matt Peterson
 Gary (1 episode, 2016)
William R. Stafford William R. Stafford
 Principal (1 episode, 2016)
Brian Thornton Brian Thornton
 Trooper (1 episode, 2016)
Judith Rane Judith Rane
 Mrs. Reyerson (1 episode, 2016)
Philip J. Shortell Philip J. Shortell
 Play Narrator (1 episode, 2016)
Adam Wang Adam Wang
 Chinese Brute (1 episode, 2016)
Morse Bicknell Morse Bicknell
 Man in White Suit (1 episode, 2016)
Sarah Minnich Sarah Minnich
 Sindy (1 episode, 2016)
Ryil Adamson Ryil Adamson
 Man #1 (1 episode, 2016)
Elizabeth Dwyer Sandlin Elizabeth Dwyer Sandlin
 Heidi (1 episode, 2016)
Victoria Murphy Victoria Murphy
 T.D.H.S. Worker #1 (1 episode, 2016)
Crista Benavidez Crista Benavidez
 T.D.H.S. Worker #2 (1 episode, 2016)
Miguel Martinez Miguel Martinez
 Radical Pound Guy (1 episode, 2016)
Deborah Martinez Deborah Martinez
 Sundowner Maid (1 episode, 2016)
D'Nette Wood D'Nette Wood
 Vail Wife (1 episode, 2016)
Cheryl Ford-Mente Cheryl Ford-Mente
 Nurse (1 episode, 2016)
Roseanne Vau Roseanne Vau
 Vail Aunt #1 (1 episode, 2016)
David DeLao David DeLao
 Quincannon Man #1 (1 episode, 2016)
Tim Mikulecky Tim Mikulecky
 Hedge Fund Guy (1 episode, 2016)
Amy Rose Amy Rose
 Vail Aunt #2 (1 episode, 2016)
Sherman Allen Sherman Allen
 Vail Uncle (1 episode, 2016)
Jose Jacinto Marquez Jose Jacinto Marquez
 Farmer (1 episode, 2016)
Crystal Martinez Crystal Martinez
 Patsy Villanueva (1 episode, 2016)
Maria Bethke Maria Bethke
 Farmer's Wife (1 episode, 2016)
Nancy Jeris Nancy Jeris
 Vail Grandma (1 episode, 2016)
Isabella Martinez Isabella Martinez
 Spectator Girl (1 episode, 2016)
Ramona King Ramona King
 Jackie (1 episode, 2016)
Ava Wagenman Ava Wagenman
 Vail Granddaughter (1 episode, 2016)
Evan Adrian Evan Adrian
 Vail Brother (1 episode, 2016)
Richard Levi Richard Levi
 Nate (1 episode, 2016)
Mel MacKaron Mel MacKaron
 Bowtie Guy (1 episode, 2016)
Ted Maritz Ted Maritz
 Vail Brother #2 (1 episode, 2016)
Lillie Kolich Lillie Kolich
 Vail Daughter (1 episode, 2016)
Nozomi Labarrere Nozomi Labarrere
 Groupie Man (1 episode, 2016)
Matthew Van Wettering Matthew Van Wettering
 Vail Son (1 episode, 2016)
Matthew Timmons Matthew Timmons
 Middle Aged Man (1 episode, 2016)
Jane F. Wilson Jane F. Wilson
 Baby / ... (1 episode, 2016)
Ivan Brutsche Ivan Brutsche
 Quincannon Man #2 (1 episode, 2016)
Diane Villegas Diane Villegas
 Lisa (1 episode, 2016)
Matt Roszak Matt Roszak
 Deputy #2 (1 episode, 2016)
Jordyn Aurora Jordyn Aurora
 Postal Lady (Jennifer) (1 episode, 2016)
Jack Caffrey Jack Caffrey
 Angry Guy (1 episode, 2016)
Marty Lindsey Marty Lindsey
 Jerry Cutler (1 episode, 2016)
Cassandra Kent Cassandra Kent
 Stripper (1 episode, 2016)
Rebekah Wiggins Rebekah Wiggins
 Distraught Woman (1 episode, 2016)
Santo Militello Santo Militello
 Furious Man (1 episode, 2016)
Mary Woods Mary Woods
 Pappy's Wife (1 episode, 2016)
Lucas Leggio Lucas Leggio
 Red Savage (Larry) (1 episode, 2016)
Emmanuel Todorov Emmanuel Todorov
 Russian Priest (1 episode, 2016)
Jerry Walker Jerry Walker
 African Church Congregation Member (1 episode, 2016)
Michael Beasley Michael Beasley
 Gary (1 episode, 2017)
Mitch Craft Mitch Craft
 Casino Patron (1 episode, 2017)
Luke Hawx Luke Hawx
 Doug the Bouncer (1 episode, 2017)
Sam Malone Sam Malone
 Conventioneer #2 (1 episode, 2017)
Sam Medina Sam Medina
 Samurai Guy (1 episode, 2017)
Shawn Mousavi Shawn Mousavi
 Hindu Priest (1 episode, 2017)
Ron M Patterson Ron M Patterson
 Strip Club Patron (1 episode, 2017)
Vik Sahay Vik Sahay
 Frank (1 episode, 2017)
J. Nathan Simmons J. Nathan Simmons
 Core Congregation / ... (uncredited) (7 episodes, 2016)
Rodger Larance Rodger Larance
 Core Congregation / ... (uncredited) (6 episodes, 2016)
David Miller David Miller
 The McCready Gang (uncredited) (3 episodes, 2016)
Justin D. Moore Justin D. Moore
 Bible Study Goer / ... (uncredited) (3 episodes, 2016)
Grizelda Quintana Grizelda Quintana
 Toad Vine Girl (uncredited) (3 episodes, 2016)
Michael E. Stogner Michael E. Stogner
 Church Member / ... (uncredited) (3 episodes, 2016)
Adrian Acosta Adrian Acosta
 Church Member (uncredited) (1 episode, 2016)
Euphrates 'Tee' Arthur Euphrates 'Tee' Arthur
 African Congregant (uncredited) (1 episode, 2016)
Richard Barela Richard Barela
 The Fisherman (uncredited) (1 episode, 2016)
Richard Beal Richard Beal
 Business Man (uncredited) (1 episode, 2016)
Leedy Corbin Leedy Corbin
 Girl #2 (uncredited) (1 episode, 2016)
Jonathan David Dixon Jonathan David Dixon
 Husband (uncredited) (1 episode, 2016)
Jetto Dorsainville Jetto Dorsainville
 Bar Patron (uncredited) (1 episode, 2016)
Edward A. Duran Edward A. Duran
 Goon #2 (uncredited) (1 episode, 2016)
Ronnie Gomez Ronnie Gomez
 Bartender (uncredited) (1 episode, 2016)
Sarah Kay Jolly Sarah Kay Jolly
 Girl (uncredited) (1 episode, 2016)
Christopher Kahler Christopher Kahler
 Churchgoer (uncredited) (1 episode, 2016)
Claire 'Fluff' Llewellyn Claire 'Fluff' Llewellyn
 Church Member (uncredited) (1 episode, 2016)
Isaac London Isaac London
 African Congregant Stunts (uncredited) (1 episode, 2016)
Jose B. Martinez Jose B. Martinez
 Church Member (uncredited) (1 episode, 2016)
Clint Obenchain Clint Obenchain
 The McCready Gang (uncredited) (1 episode, 2016)
Cheo Tapia Cheo Tapia
 Church Member (uncredited) (1 episode, 2016)
Vanessa Torres Vanessa Torres
 Background (uncredited) (1 episode, 2016)
Viola Valdez Viola Valdez
 Beauty Shop Owner (uncredited) (1 episode, 2016)
Matthew R. Williams Matthew R. Williams
 Cooley Man (uncredited) (1 episode, 2016)
Danny Winn Danny Winn
 Rabble Rouser (uncredited) (1 episode, 2016)
Julian Wondolowski Julian Wondolowski
 Meeting Attendee (uncredited) (1 episode, 2016)
پیشنهادی
فیلم مرتبط با موضوع
مشاهده فیلم های بیشتر »
Agents of S.H.I.E.L.D.: Slingshot Krypton Crossbones Tarzan und Jane The King's Avatar Ben 10: Omniverse Zorro Ultimate Spider-Man Fullmetal Alchemist The Stranded